Cel mai bun curier

delivery1

Preluarea expediţiei de către curier se face în următoarele condiţii:

 • Preluarea expediţiei care solicită ramburs se ridică de către curier doar după verificarea conţinutului şi întocmirea procesului verbal de constatare al conţinutului. În procesul verbal se va menţiona: conţinutul coletului în mod succinct dar cât mai exact, starea conţinutului şi modul de ambalare;
 • Ambalarea şi sigilarea coletului se face doar în prezenţa curierului;
 • Taxele de transport pentru expediţie se achita în mod obligatoriu de către expeditor în cuantum de 14 lei + 2% din valoarea rambursului solicitat, reprezentând asigurarea expediţiei şi a rambursului pe timpul transportului;
 •  Expeditorul are obligaţia de a semna Scrisoarea de Transport şi procesul verbal de conţinut. Expeditorul primeşte un exemplar al procesului verbal şi al Scrisorii de Transport;
delivery3

Livrarea expediţiei către destinatar se face în următoarele condiţii:

 • Predarea expediţiei se face în baza documentului de identitate al destinatarului prin semnarea Scrisorii de Transport.
 • Dacă există solicitarea din partea expeditorului, destinatarul poate achita costul de transport al rambursului în baza prezentării actului de identitate.
delivery1_1

Determinarea greutăţii

Greutatea reală se calculează prin cântărirea coletelor expediţiilor de tip colet, cântărirea se poate face la sediul clienţilor sau în centrele de sortare ale X CURIER.

Greutatea volumetrică se calculează după formula:

lungime x lăţime x înălţime (măsurate în cm)/6000.

Greutatea volumetrică se aplică în cazul coletelor a căror greutate reală este mai mică decât greutatea determinată din formula mai sus menţionată.

Greutatea lineara:

Calculul şi tarifarea coletelor cu una din laturi de 3 m lungime = 30 kg + greutatea reală a coletului.

Calculul şi tarifarea  coletelor cu una din laturi mai mare de 3 m:

 • 3 m – 4 m = 40 kg + greutatea reală a coletului;
 • 4 m – 5 m = 50 kg + greutatea reală a coletului;
 • 5 m – 6 m = 60 kg + greutatea reală a coletului;

Lungimea maximă admisă pentru transport este de 6 m.

Coletele cu una din laturi mai mare de 3 m sunt acceptate la transport doar cu acordul prealabil al părţilor în data efectuării comenzii de transport către X CURIER.

Tarifarea expediţiilor se va face la greutatea reală, volumetrică sau liniară, care dintre aceste este mare.

Coletele cu una din laturi mai mare de 4 m se pot trimite doar cu livrare din Centrele X Curier.

delivery2

Modalitate de facturare/plată:

 • Facturarea serviciilor prestate se va face bilunar în cazul în care se încheie un contract de transport cu X CURIER.
  Factura emisă va fi însoţită de anexa, fiind evidenţiate defalcat toate expediţiile incluse, pentru clienţii cu contract.
 • Plata facturilor emise se face în numerar pentru toate facturile cu o valoare mai mică de 100 lei.
 • Pentru persoanele fizice si persoanele juridice care nu au incheiat un contract cu X CURIER, se emite factura si chitanta fiscala pentru serviciul prestat.
delivery2_2

Programul de ridicare si livrare expediţii:

 • Expediţiile se preiau de luni pana vineri între orele 09:00 – 17:30. La cererea expresă a clienţilor cu contract şi în măsura în care acest lucru este posibil, expediţiile se pot ridica şi în afara orelor de program.
 • La cererea clientului expediţiile preluate vineri se pot livra sâmbătă fără a se percepe taxe suplimentare.
 • Ora maximă de colectare a expediţiilor diferă în funcţie de localitatea clientului expeditor.
 • Pentru o mai bună informare privind programul de colectare şi livrare a expediţiilor vă rugăm să contactaţi
  Centrele X CURIER sau dispeceratul central.
termeni XCURIER

X CURIER – Cel mai bun curier

Termeni si conditii legale si procedurale: